نوشته‌ها

ایجاد میزان دمای مناسب برای داشتن خوابی آرام

درجه دمای مناسب در اتاق خواب 

یکی از مواردی که برای داشتن آرامش در خواب، ملزم به رعایت آن هستیم تنظیم دمای مناسب برای اتاق خواب است به دلیل اینکه دمای اتاق خواب باعث به وجود آمدن تغییراتی خاص در سیگنال دمای بدن افراد می شود. در نتیجه دمای اتاق خواب نه زیاد سرد و نه زیاد سرد باید باشد گرمای بیش از باعث خواب آلودگی و عمیق شدن خواب می شود و سرمای بیش از ممکن از باعث شود چندین بار نیاز به سرویس بهداشتی پیدا کنید.

ادامه مطلب